Adventkirken i Hammerfest

Adventkirken i Hammerfest er en liten menighet der vi studerer bibelen hver lørdag, og har gudstjeneste enkelte lørdager. Bibelstudium kl. 10:30 og Gudstjeneste kl. 12:00. Vi har også bønnemøte onsdag kl.19, bibelkurs tirsdag kl.19 og møtes fredager kl. 19. Alle er hjertelig velkommen.